Lëvrij - Jo pafajësinë (2010)

18/7/10

Genre:Drone
Year:2010
Country:Argentina
Type:Demo

01 - Me Besnikëri mbi çdo gjë Tjetër përveç Nderit (MK.1)
02 - Besnikëri Mbi të Gjitha (MK.2)
03 - Përtej Kërkesës për Fitore (MK.3)
04 - Krenar Për të Nderuar Vlerën (MK.4)

Download o Descargar

0 comentarios:

Publicar un comentario